sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
ทุกครั้งที่เจอกัน กับที่เดิมเพิ่มความเข้มข้น
สุณิชชา Training & Group Coaching Style Coach Sunitcha
P112/2558
 

การสอนแนว Training & Group Coaching สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ขยายกลุ่มคนรู้จัก พัฒนากลายเป็นเพื่อน ย้ำเตือนกระบวนการจนเป็นเพื่อนสนิท

ขอบคุณน้องๆ FC ทุกคน ทุกรุ่นที่เราขยายวงกว้างขึ้น กับการเป็นโค้ชกับหลักสูตร To be A good Coach 2วัน เข้มข้นขึ้นทุกปี มีความสุขกับกระบวนการกันทุกคน

เชื่อมั่นกระบวนการ
เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่
เชื่อมั่นในตัวโค้ช

#เรียนรู้แบบT&GC


ขอขอบคุณ : สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha