sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
สารบัญกำหนด เนื้อหาในหนังสือจริงหรือ?
สุณิชชา Training & Group Coaching Style Coach Sunitcha
P108/2558
 

สารบัญกำหนดเนื้อหาในหนังสือจริงหรือ?
ทุกครั้งในการเลือกซื้อสิ่งที่ต้องเปิดอ่านแน่ๆ
คือส่วนหน้า..ที่เรียกว่าบทนำ และสารบัญ

เปิดเล่มนี้แต่ บทแรกคือ : จงเป็นคนเห็นแก่ตัวเองอย่างเหลือเชื่อ
น่าสนใจมาก...แต่ขัดๆกับความเชื่อเดิม ว่าจงเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว

จึงเกิดคำถามขึ้นในใจว่าจะตัดสินเลยว่าซื้อ/ไม่ซื้อ
หรือ
ใช้อะไรเป็นปัจจัยเพิ่มในการตัดสินใจ

ขอบคุณที่ได้เรียนรู้ และฝึกฝน หลักการ Training & Group Coaching ช่วยดึงให้เราค่อยๆ ถามตัวเองก่อนตัดสินใจเพิ่มเติม ใช้วงจรพฤติดรรมช่วยดีกว่า

ความเชื่อ -> ความคิด -> ความรู้สึก -> การกระทำ

ตัดสินใจซื้อมาอ่านสุดยอดมากค่ะ มี28ขั้นตอน (28บท) บทแรก จงเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างเหลือเชื่อ บลาๆๆ จนถึง

บทสุดท้ายคือ จงเป็นอะไรที่แท้จริง นั่นก็คือมนุษย์

#เรียนรู้แบบT&GCขอขอบคุณ : สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha