sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องเข้าใจพอที่จะประยุกต์ใช้จริง
สุณิชชา Training & Group Coaching Style Coach Sunitcha
P104/2558
 

ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องเข้าใจพอที่จะประยุกต์ใช้จริง

ประโยคคล้ายๆนี้ฟัง พูดกันบ่อยๆ แต่ยิ่งตีความ ยิ่งกระจ่างแจ้งลึกลงไป การเรียน/สอนแนว Training & Group Coaching มุ่งส่งมอบกระบวนการให้ผู้เรียน ประยุกต์ใช้ได้จริง มากกว่าเพียงแค่ "ฉันปิ๊ง" เพราะอะไร?

เคยไหม? ปิ๊งแว๊บ แล้วก็หายไป

ยิ่งศึกษาการประยุกต์ใช้แล้วทำให้เข้าใจ และปิ๊งมากขึ้นว่า...เราไม่ควรผูกอะไร ไว้กับใคร?ไม่ว่าหนังสือ คุณครู หรือ โค้ช จะเก่ง/ดี สักเพียงใด ก็ไม่สามารถการันตีความสำเร็จให้ใครได้

จะเขียน ท่อง มากแค่ไหน หากไม่เข้าใจก็นะ

ทุกคนกำหนด ควบคุมชะตาของตัวเอง ใครๆก็รู้...แต่จะตระหนักอย่างจริงจัง ได้ดีนั้น...ต้องเข้าใจ

ส่วนตัวแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน กระบวนการ T&GC เป็นเครื่องมือที่สร้าง วงจรการเรียนรู้ให้จำนวนรอบบ่อยขึ้น กับความเข้าใจจากการประยุกต์ใช้

ขอขอบคุณ : สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha