หมวดทั่วไป

-  ความภูมิใจกับโค้ช
-  มอบของขวัญแต่คนรอบข้าง
-  ความสำเร็จจากพลังของทีมงาน
- บรรยากาศดีๆในที่ทำงาน

หมวดงานขาย
-กระจกวิเศษงานขางทางโทรศัพท์
- คุณสมบัติสำคัญของนักขายมืออาชีพ
- เทคนิคการปิดการขาย
- พนักงานขายที่องค์กรต้องการ
- ลูกค้าร้องเรียนจัดการอย่างไร
- การทำงานขาย 6 ขั้นตอน
- จริยธรรมนักขายโทรศัพท์
- นักขายที่ลูกค้าอยากซื้อทำไม่ยาก
- เพิ่มสปีดปิดการขายให้เร็วๆ
- 5 เรื่องสำคัญที่ควรรู้ในการเจรจาต่อรอง
- เตรียมตัวก่อนทำงานขายเทเล
- นิยามนักขายมืออาชีพที่ควรทราบ
- รู้จักรู้ใจลูกค้าเป้าหมาย

หมวดผู้บริหาร / ผู้นำ / หัวหน้างาน
- ผู้นำยุคใหม่กับ 7 อาการสำคัญ
-
ความสามารถที่ควรมี
- ประโยชน์ 3 ด้าน  กับการพัฒนาตนเอง
- เก่งที่ 1 กับเก่งการงาน
- เก่งที่ 1 กับเก่งการงาน  (ตัวอย่าง )

หมวดพัฒนาตนเอง
- 12 แนวคิด พิชิตผลงาน
-
จิตตกคิดมาก
- เทคนิคการสื่อสารฝึกได้ไม่ยาก
- การสร้างคุณค่าให้ตัวเอง
- ออกจากพื้นที่เดิมๆ

หมวด Thinking
- การคิด พิชิตความสำเร็จได้จริงหรือ
- การคิดแบบสร้างสรรค์
- การคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยคำถามที่เหมาะสม
- วิธีการฝึกฝน…การคิดที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น
- หลักยึดสำคัญ…ที่ช่วยให้การคิดมีประสิทธิภาพ