sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
Pride's Coach Sunitcha
สุณิชชา ความภูมิใจ : พลัง…สู่ความสำเร็จ”
 
ตัวเอง : ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากเป็นผู้เลือกสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ไม่หวั่นแม้พบกับอุปสรรค รักการพัฒนาที่ สร้างสรรค์ ขยันหาแนวทางใหม่ๆในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ เป็นลูกที่มีความกตัญญูสร้างความไว้วางใจ

สุณิชชา ความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ และวงศ์ตระกูล เป็นแม่ที่สนับสนุนลูก
สุณิชชา ด้วยแนวคิดฝึกให้ลูกตัดสินใจเลือกกิจกรรมด้วยความชอบของตนเองอย่างมีเหตุผล
สุณิชชา เป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียน แม้ไฟดับก็สามารถจุดตะเกียงอ่านหนังสือได้ทุกวัน
สุณิชชา เป็นนักศึกษาที่มีความใส่ใจการศึกษาและกิจกรรมอย่างมีความสุขในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม
สุณิชชา เป็นพนักงานดีเด่นด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในปีแรกที่เข้าทำงานด้วยบุคลิกที่เป็นกันเอง เข้ากับคนได้ง่าย
สุณิชชา เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับทีมด้วยการชอบวางแผนการทำงานและวางคน
สุณิชชา เป็นลูกน้องที่หัวหน้าไว้วางใจ ใส่ใจรายละเอียดของงาน ผสานรอบด้าน ภูมิต้านทานสูง ผดุงความยุติธรรม
สุณิชชา เป็นหัวหน้างานที่ชอบฝึกน้องให้ทำงานหนัก พร้อมตระหนักถึงประโยชน์ของการทำงานที่หลากหลาย
สุณิชชา เป็นผู้บริหารที่ชอบการพัฒนาทีมงานให้เติบโตอย่างเชื่อมั่นด้วยแนวคิดของพนักงานที่แตกต่างในสไตล์ตัวเอง
สุณิชชา เป็นวิทยากรที่เข้าใจความแตกต่างของผู้เข้าอบรม
สุณิชชา ใช้ภาษาง่ายในการสื่อสารพร้อมตัวอย่างที่ใกล้ตัวอย่างชัดเจน

ครอบครัว : ครอบครัว : สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่ทำ พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญที่สุดให้อิสระในการ คิด ลงมือทำ ด้วยกรอบแห่งความไว้วางใจ ส่งกำลังใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี

สุณิชชา สนับสนุนความคิดให้ทำงานตามความฝัน
สุณิชชา ส่งเสริมกำลังใจอย่างต่อเนื่องด้วยความอบอุ่น
สุณิชชา ช่วยพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์
สุณิชชา ร่วมสนุกกับทุกเหตุการณ์ที่แลกเปลี่ยนทั้งสำเร็จและประสบการณ์ทุกคลาส

โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ : เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้มี โค้ชสุณิชชา ในวันนี้กับกิจกรรมมากมายที่สำคัญมีดังนี้

สุณิชชา เป็นผู้สะท้อนภาพที่ชัดเจนเหมือนกระจกที่ใสทุกครั้งที่ได้แลกเปลี่ยนกัน
สุณิชชา เป็นผู้สนับสนุนให้มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ด้วยแนวทางของตัวเอง เป็นผู้ผลักดันให้แสดงฝีมือทุกเวที
สุณิชชา ด้วยสไตล์ตัวเราเองอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นโค้ชดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้อย่างมหัศจรรย์
สุณิชชา จากเด็กผู้หญิงบุคลิกเงียบเรียบร้อย กลายเป็นโค้ช(นักพูดที่เชื่อมั่น)

 
ผู้เข้าอบรมทุกท่าน : น่ารักให้กำลังใจเสมอ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่สำคัญมักได้ยินคำพูดตอนช่วง 4 โมงเย็นก่อนจบคลาสด้วยความสุขทุกครั้ง กับคำตอบที่ได้ฟังบ่อยครั้ง กับสูตร 5 ช. ดังนี้

สุณิชชา ชอบแนวการสอนที่ไม่เครียดมาก แต่แน่นด้วยสาระ ชอบภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
สุณิชชาสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งเรื่องส่วนตัวและงาน
สุณิชชา ชอบเนื้อหาตรงประเด็น ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการในขณะนั้นพอดี
สุณิชชาชอบเรื่องการคิดบวก ด้วยการให้คิด และมองอีกมุมหนึ่ง ด้วยความอิสระ
สุณิชชาชอบที่ทำให้รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นกับการทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน

ความภูมิใจทั้งหมดนี้เป็น….ยาวิเศษชั้นเยี่ยม ที่สามารถรักษาได้ทุกอาการค่ะ
 
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha