sunitcha
เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ | เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ | เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ | Download เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญ | เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธตเนˆเธขเธงเธŠเธฒเธ | เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน‚เธ„เน‰เธŠเธชเธธเธ“เธดเธŠเธŠเธฒ | เธ„เธงเธฒเธกเธ เธนเธกเธดเนƒเธˆ | เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™ | เธšเธ—เธ„เธงเธฒเธกเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™
   
Definition of Pakorn
สุณิชชา คำนิยม จาก โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
คำนิยม จาก โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เราทุกคนยังใช้ศักยภาพไปน้อยอยู่ หากมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมองเห็นประโยชน์ของเป้าหมาย จะกระตุ้นให้เราลงมือทำได้มากขึ้น นื่คือสิ่งที่อาจารย์สุณิชชาได้พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่า “สามารถนำประสบการณ์ของตัวเองมาแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ของตัวเองได้” ขอเพียงแค่มีความมั่นใจในตัวเอง และมุ่งมั่นกับเป้าหมาย มองที่ความสุขในการเดินทาง ไม่กังวลกับผลลัพธ์ อาจารย์ได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสามารถที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ของตัวเอง ผ่านหลักสูตรที่อาจารย์เชี่ยวชาญ ได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดผลลัพธ์ผ่านผู้เรียน ทำให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

 

ถ้าอาจารย์สุณิชชาทำได้ย่อมสามารถโค้ชชิ่งให้ผู้เรียนนำเทคนิคและ แนวความคิดไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อย่างแน่นอน ลองเรียนรู้หรือทำความรู้จักอาจารย์จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ดูนะครับ จะเห็นความเป็นตัวตนของอาจารย์สุณิชชาได้อย่างชัดเจนขึ้นครับ

[โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]
 
 
sunitcha
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha