sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ
      (Motivation For Service Excellence)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานบริการ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ มนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีจุดเด่น มีศักยภาพ มากมาย ควรดึงความสามารถเหล่านั้นออกมาฝึกฝน พัฒนาให้เป็นสิ่งที่ดีเลิศอย่างไร้ขีดจำกัด

หลักสูตรงานบริการ การทำงานที่ท้าทาย ย่อมต้องมีแรงกระตุ้นที่แรงกล้า ทั้งภายในและภายนอก เราควรฝึกฝนพัฒนาการจูงใจให้ตนเองทำได้ตามเป้าหมายด้วยตนเอง

หลักสูตรงานบริการ ผู้ให้บริการที่มีความคิดเชิงบวก และมีหัวใจบริการอยู่ภายใน ย่อมถ่ายทอดสู่การบริการที่ดีสู่ผู้รับบริการได้อย่างประทับใจ ในการให้บริการอย่างเต็มใจ

หลักสูตรงานบริการ การรู้จักตัวเอง ยอมรับความเป็นจริง เป็นคุณสมบัติสำคัญในการพัฒนา ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่แสดงออกมาสู่การบริการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

หลักสูตรงานบริการ การบริการที่ดี มีมาตรฐาน ประสานความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เราสามารถสร้างได้ด้วยทีมงาน

หลักสูตรงานบริการ พนักงานมีความสุข ทีมงานทำงานสนุก องค์กรมีชีวิตชีวา นำพาความประทับใจสู่ลูกค้าแน่นอน

"พลัง!...ผู้ให้บริการ เป็นสัญญาณบอกระดับคุณภาพการบริการ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินชีวิตและทำงาน ด้วยแนวคิดเชิงบวก
2. เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยการกระตุ้นต่อมสนุกในการทำงานได้เอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์กร ที่เป็นเลิศได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจ…สร้างร่วมกัน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีสร้างแรงจูงใจจากภายในสู่ภายนอก..สู่ความเป็น เลิศในการบริการ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ ส่องกระจก…รู้จัก ยอมรับ กับการเป็นตนเอง
         หลักสูตรงานบริการ สำรวจตัวเองอย่างสร้างสรรค์ กับเหตุการณ์ต่างๆ
         หลักสูตรงานบริการ รู้จักหลุมพรางทางความคิดของตนเอง
         หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด
Workshop : กระตุกความคิด..พิชิตความคิดเชิงลบ ด้วยตนเอง

หลักสูตรงานบริการ ปักธง…เปลี่ยนแนวคิด พิชิตความสำเร็จ
         หลักสูตรงานบริการ รู้จักทัศนคติเชิงบวก / เชิงลบ
         หลักสูตรงานบริการ แนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive)
         หลักสูตรงานบริการ เปลี่ยนวิธีคิด…ชีวิตเปลี่ยนแปลง
         หลักสูตรงานบริการ คำดีๆ มีคุณค่าต่อการเผชิญ…สู่เป้าหมายร่วมกัน
Workshop : โปรแกรมแนวคิด พฤติกรรมใหม่ด้วยตนเอง

หลักสูตรงานบริการ สร้างภาพลักษณ์…การบริการที่เป็นเลิศขององค์กร
         หลักสูตรงานบริการ ภาพลักษณ์บริการในฝันของทีมงาน
         หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติเด่นสำคัญของทีมงาน..สื่อเป็นคุณค่าหลักในการบริการ
         หลักสูตรงานบริการ หลักสำคัญในการบริการที่ดี 5 ประการ
Workshop : สร้างภาพการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรงานบริการ เสริมวัฒนธรรม…การบริการอย่างประทับใจ…ด้วย 6Q
         หลักสูตรงานบริการ เก่งงาน
         หลักสูตรงานบริการ เก่งบริหารอารมณ์
         หลักสูตรงานบริการ เก่งคิดสร้างสรรค์
         หลักสูตรงานบริการ เก่งคุณธรรม จริยธรรม
         หลักสูตรงานบริการ เก่งสุขภาพร่างกาย
         หลักสูตรงานบริการ เก่งเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา
Workshop : ประยุกต์ใช้แนวคิด 6Q ในการเสริมเสน่ห์การบริการ

หลักสูตรงานบริการ การบ้านสำหรับฝึกฝน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานบริการ, หัวหน้างาน, พนักงานที่มีความสนใจ, ผู้จัดการฝ่าย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha