sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร ปั้น Gen Y เป็นผู้นำอย่างไร…ให้สำเร็จ
      (Success! Build Gen Y @ Leader )
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มพัฒนาภาวะผู้นำ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ หัวหน้า ผู้จัดการ ยุคนี้มีกลุ่มคนหลากหลายทั้ง Gen Y , Gen X และ Baby Bummer ทำงานร่วมกันในตำแหน่งเดียวกัน ที่สำคัญกลุ่มคน Gen Y เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความหวังขององค์กรที่จะต้องฝากทั้งคนและงานไว้ให้รับผิดชอบ จึงควรรีบพัฒนาให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะมอบหมายในอนาคต

หลักสูตรงานบริการ ผู้นำกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก พร้อมทั้งยังมีความกล้าแสดงออก แต่ยัง หากเราสามารถพัฒนาให้มีการนำมาใช้ได้อย่างถูกวิธี จะสามารถสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยศักยภาพที่มากมายจากภายในอย่างเหมาะสม

หลักสูตรงานบริการ การกระตุ้นให้เห็นประโยชน์การพัฒนาตนเอง ให้มองเห็นความภูมิใจในการก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถปรับตัวได้กับการทำงานร่วมกันกับกลุ่มคนต่างวัย ได้อย่างเหมาะสม และสร้างผลงาน

หลักสูตรงานบริการ การเติบโตเร็วกับประสบการณ์ที่น้อยสามารถพัฒนาเพิ่มประสบการณ์ได้ หากมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างชัดเจน ด้วยการเพิ่มสปีด เพิ่มทักษะ การเรียนรู้อย่างมีรูปแบบด้วยตนเอง

"Gen Y เก่ง กล้า สามารถ ปั้นเป็น ผู้นำที่มีศักยภาพ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่ปรับตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติกับการบทบาทหัวหน้า,ผู้จัดการ
3. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติที่ดีแบบ 360 องศา ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยม
4. เพื่อพัฒนา Gen Y ให้เป็นผู้นำที่ให้มีความสุขและสนุกในการทำงานและพัมนาทีมงาน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ รู้จัก เข้าใจ ตนเองในฐานะ Gen Y ที่เป็นผู้นำทีม โค้ชชิ่ง เราอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
     หลักสูตรงานบริการ ผู้นำต้นแบบที่เราชอบและศรัทธาคือใคร?
     หลักสูตรงานบริการ เราอยากเป็นผู้นำแบบไหน?
     หลักสูตรงานบริการ เราเห็นประโยชน์อะไรบ้าง…กับตำแหน่งผู้นำทีม ?
          Ice Breaking & Work Shop : สะท้อนมุมมองผู้นำในฝัน

หลักสูตรงานบริการ หัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำทีมสไตล์ Gen Y …ที่ประสบความสำเร็จ
     หลักสูตรงานบริการ สร้างศักยภาพของตนเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างศักยภาพของทีมงาน
     หลักสูตรงานบริการ สร้างกระบวนการที่ชัดเจนร่วมกัน
     หลักสูตรงานบริการ สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรงานบริการ รู้จัก ปรับเปลี่ยน ตนเองในฐานะผู้สร้างผลงานของทีม ด้วยจุดเด่นของ Gen Yที่จะเป็นผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักหลุมพรางทางความคิด…กับตำแหน่งผู้นำทีม
     หลักสูตรงานบริการ เรียนรู้เทคนิค…การเอาชนะหลุมพรางอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ เพิ่มทักษะการเปลี่ยนแปลงด้วย…วงจรพฤติกรรม
          Work Shop : เลือกเป็นผู้นำใหม่ในแบบ Gen Y ( บทบาทสมมติ)

หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี
     หลักสูตรงานบริการ การมีวินัยในตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ ความรับผิดชอบ
     หลักสูตรงานบริการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์
          Work Shop : สกอร์บอร์ดของผู้นำ

หลักสูตรงานบริการ พัฒนาทักษะการบริหารงาน…ในบทบาทผู้นำ (ในลักษณะที่เป็นคน Gen Y)
     หลักสูตรงานบริการ การทำงานแบบ PDCA
     หลักสูตรงานบริการ การมอบหมายและติดตามงาน
     หลักสูตรงานบริการ การสอนงาน

หลักสูตรงานบริการ สร้างคัมภีร์การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ Gen Y

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานดาวเด่น , หัวหน้างาน , ผู้จัดการ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha