sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร การบริการหลังการขาย ใส่ใจลดข้อร้องเรียน
      (More Impressive From Customer Complaints)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานบริการ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ การบริการหลังการขาย เป็นความควาดหวังที่สำคัญอันดับหนึ่ง หลังจากได้เป็นเจ้าของสินค้า ณ วันที่ลงชื่อเป็นลูกค้าด้วยการลงทะเบียนบัตรรับประกัน หรือกรอกประวัติยินยอมให้บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสามารถช่วยเหลือ ดูแลได้ตามข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

หลักสูตรงานบริการ การบริการก่อน-หลัง มีความสำคัญเท่าเทียมกัน มิใช่ก่อนการขายใส่ใจ ให้ใจ แล้วหลังจากลูกค้ายินยอมปลงใจซื้อสินค้าแล้ว ความสำคัญจะลดลง สำคัญ คือความสม่ำเสมอ หรือยิ่งต้องดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า เพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อซ้ำ หรือบอกต่อด้วยรอยยิ้มที่อุ่นใจในการบริการ

หลักสูตรงานบริการ พนักงานบริการควรเริ่มต้นที่ว่า “ลูกค้าคาดหวังอะไรเรา ?” หรือ “เราจะช่วยลูกค้าได้ในเรื่องใดบ้าง” กับมุมมองของ …พนักงานบริการที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยหัวใจบริการ

หลักสูตรงานบริการ การแข่งขันในยุคปัจจุบัน และอนาคต ทวีความร้อนแรง หากเราเป็นองค์กรที่สร้างบุคลากรคุณภาพ มีใจรักในการบริการทั่วทั้งองค์กร ไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงภารกิจเจ้าหน้าที่บริการ นั่นคือคำตอบของผู้ชนะในธุรกิจที่แท้จริงในการแข่งขัน ที่เริ่มต้นจาก…พนักงานบริการจากจิตใจ ใช่หน้าที่

"ลูกค้าคิดอย่างไรกับการบริการหลังการขายของคุณ? คำตอบ…ของคุณ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสุขในการทำงานบริหารด้วยหัวใจที่มาจากตัวตนที่แท้จริง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นโอกาสในการเพิ่มพลังงานบริการที่ประทับใจมาจากข้อ ร้องเรียนที่ลดลง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในเทคนิคและวิธีการ ในการทำงานบริการสไตล์ของตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจกับ คำว่า ..พนักงานบริการที่สามารถเพิ่มระดับความประทับใจได้   นั่นคือใช้หัวใจในการลดข้อร้องเรียน”

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานด้วยตนเองในเรื่อง…งานบริการ “ส่องกระจกใจ”
     หลักสูตรงานบริการ เรารู้สึกอย่างไรกับ งานบริการของตนเองปัจจุบัน?
     หลักสูตรงานบริการ เรารักงานบริการมากเพียงใด?
     หลักสูตรงานบริการ เราเห็นประโยชน์ในการทำงานบริการนี้อย่างไร?
     หลักสูตรงานบริการ หากเลือกได้ท่านคิดว่าจะเลือกทำงานบริการหรือไม่? อย่างไร ?

หลักสูตรงานบริการ รู้จักความคาดหวังของลูกค้า และความคาดหวังในการบริการต่อองค์กร
     หลักสูตรงานบริการ ลูกค้าคาดหวังอะไรบ้างในงานบริการของพนักงานหลังการขาย ?
     หลักสูตรงานบริการ ลูกค้ามีภาพ “การบริการที่ดี” อย่างไรกับองค์กรของเรา ?
     หลักสูตรงานบริการ สาเหตุสำคัญของ…ข้อร้องเรียน หลังการขาย คืออะไร ?

หลักสูตรงานบริการ ปรับแนวคิดในการทำงานบริการ ด้วยมุมมอง …ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ
     หลักสูตรงานบริการ ค้นหาหลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานบริหาร พร้อมเทคนิคในการก้าวข้ามอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ ….ที่เหมือนและต่าง
     หลักสูตรงานบริการ วงจรพฤติกรรม …สู่การเปลี่ยนแปลงที่คุณเลือกได้
     หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติของ…พนักงานบริการมืออาชีพ
     หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการลด-ป้องกันข้อร้องเรียน…ด้วยการสร้างความประทับใจ

หลักสูตรงานบริการ หลักสำคัญ 5 ประการของงานบริการ (5 Quotient)
     หลักสูตรงานบริการ พัฒนาการเก่งงาน (IQ)
     หลักสูตรงานบริการ พัฒนาการเก่งทางอารมณ์ สังคม (EQ)
     หลักสูตรงานบริการ พัฒนาการเก่งด้านจริยธรรม คุณธรรม (MQ)
     หลักสูตรงานบริการ พัฒนาการเก่งด้านสุขภาพร่างกาย (HQ)
     หลักสูตรงานบริการ พัฒนาการเก่งแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้า (AQ)

หลักสูตรงานบริการ สร้างภาพลักษณ์งานบริการขององค์กร…สู่คัมภีร์การบริการ
     หลักสูตรงานบริการ สร้างภาพงานบริการในฝัน “ของทีม” ร่วมกัน
     หลักสูตรงานบริการ สร้างคู่มือการบริการของทีม
     หลักสูตรงานบริการ สร้างการฝึกฝนทุกวัน…จากข้อร้องเรียนใหม่ประจำวัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha