sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…เพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
      (Change Your Selfe For Change Your Preple)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มพัฒนาภาวะผู้นำ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ ปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรารวดเร็วมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน

หลักสูตรงานบริการ การสร้างการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นยากนัก จึงต้องทำให้คนที่จะเปลี่ยนแปลงต้องอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และเห็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น

หลักสูตรงานบริการ การจะเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นได้ดีนั้น เราต้องสามารถเข้าใจถึงเส้นทางการฝึกฝนได้อย่างชัดเจนและต้องเคยทำได้เองมาก่อน จึงจะสามารถเป็นโค้ชให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรงานบริการ หากบุคลากรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายขององค์กร นั่นเป็นสัญญาณที่ดี ว่าองค์กรนั้นสามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดี และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้ต่อไป

"การเปลี่ยนแปลง… ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง
แล้วเราจะรู้ถึงแก่นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสม โดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
2. เพื่อทำให้บุคลากรเลือที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
3. เพื่อทำให้บุคลากรปรับเปลื่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน,เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น
4. เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกคน เห็นความสำคัญของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถามง่ายๆ
     หลักสูตรงานบริการ คุณคือใคร ?
     หลักสูตรงานบริการ อะไรสำคัญสำหรับคุณ ?
     หลักสูตรงานบริการ คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน ?
     หลักสูตรงานบริการ ความสำเร็จของคุณคืออะไร ?
     หลักสูตรงานบริการ อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
     หลักสูตรงานบริการ คุณมีความเชื่อแบบไหน ?

หลักสูตรงานบริการ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือก
     หลักสูตรงานบริการ ทัศนคติ
     หลักสูตรงานบริการ ความใฝ่รู้
     หลักสูตรงานบริการ ความกล้าหาญ
     หลักสูตรงานบริการ ความรับผิดชอบ
     หลักสูตรงานบริการ การสื่อสารกับผู้อื่น
     หลักสูตรงานบริการ การช่วยเหลือผู้อื่น

หลักสูตรงานบริการ เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
     หลักสูตรงานบริการ งานของคุณ
     หลักสูตรงานบริการ เพื่อนร่วมงานของคุณ
     หลักสูตรงานบริการ หัวหน้างานของคุณ
     หลักสูตรงานบริการ ชีวิตของคุณ

หลักสูตรงานบริการ คุณ คือ บุคคลสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work )
     หลักสูตรงานบริการ การให้ความสำคัญของทีม
     หลักสูตรงานบริการ การสื่อสารและปฎิสัมพันธ์
     หลักสูตรงานบริการ การใส่ใจซึ่งกันและกัน
     หลักสูตรงานบริการ การสร้างกำลังใจให้กับทีม
     หลักสูตรงานบริการ การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานทุกคน, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้างาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha