sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
บทความเรื่อง เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
ตอนที่ 7 : ความสามารถในการสอนงานที่มีคุณภาพ
(เก่งการสอน)
สุณิชชา DOWNLOAD
 

การสอนงานเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากในการเป็นหัวหน้างาน เพราะการที่เป็นหัวหน้าถึงแม้จะไม่มีเวลาในการทำงานแบบละเอียดทุกขั้นตอน แต่ควรต้องมีความสามารถในการรู้ภาพกว้าง และรู้วิธีการทำเพื่อสามารถถ่ายทอด หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องในทีมได้อย่างน่าเชื่อถือ  มาดูกันว่าหัวหน้างานกับโอกาสในการสอนงานตลอดเวลา แบ่งคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • การรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน
 • การมอบหมายงานพิเศษให้กับพนักงานเดิม
 • การประเมินผลงานประจำไตรมาส,ประจำปี
 • การวางทายาทกับตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้วยการพัฒนาพนักงานในองค์กร
 • การแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้น
 • การโอนย้าย , หมุนเวียนการทำงาน

ฯลฯ

เพราะการสอนงานไม่ใช่เพียงแค่การอธิบายงาน หรือเพียงแค่วิธีการทำงาน แต่การสอนงานยังเป็นการให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และให้โอกาสในการทำงาน ด้วยวิธีการที่ลูกน้องทำด้วยความอิสระ และสร้างผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
หลักสำคัญในการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย
 
 1. การรับฟังอย่างตั้งใจ  หากหัวหน้าเปิดใจฟัง จะได้ยินความต้องการที่แท้จริงเพื่อช่วยสนับสนุนได้ตรงกับความต้องการ เช่น  ปัญหาอุปสรรค, หรือสิ่งที่ลูกน้องต้องการให้ช่วยเหลือ
 2. การใช้คำถามที่แตกต่าง การสอนงานที่ดำเนินด้วยการใช้คำถาม จะสามารถช่วยให้หัวหน้ามีเครื่องมือ กรองความสนใจในการพัฒนาหรือเติบโตได้เป็นอย่างดี เพราะการตอบคำถามจะทำให้หัวหน้าทราบความต้องการที่แท้จริง ,วิธีการที่เหมาะสม และลูกน้องเลือกวิธีการทำงานได้อย่างอิสระพร้อมทั้งผลลัพธ์ของานที่มีคุณภาพ
 3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ   การป้อนกลับข้อมูลให้กับลูกน้อง เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นประเด็นสำคัญของความเข้าใจกัน เพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ข้อมูลที่ป้อนกลับระหว่างหัวหน้าและลูกน้องควรให้ความสำคัญในความชัดเจนว่ากำลังคุยกันที่เรื่องอะไรเพื่อลดความขัดแย้ง เช่น เรื่องที่กำลังสอน , เรื่องพฤติกรรม, เรื่องปัญหา หรือผลลัพธ์ของงาน 
 4. กระตุ้นและจูงใจแนวคิด ลูกน้องเป็นคนสำคัญของหัวหน้างานเสมอ หากสามารถสร้างความเชื่อมั่น และชื่นชมลูกน้องอย่างเหมาะสม จะสามารถช่วยให้การสอนงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น
 5. การตั้งเป้าหมายร่วมกัน ผลลัพธ์ของงานจะออกมาดีหากมีเป้าหมาย  การสร้างเป้าหมายร่วมกันเป็นการสร้างจุดร่วมในการสอนงานระหว่างผู้สอนและผู้ถูกสอน  ที่จะมุ่งมั่นร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความท้าทาย และเผชิญกับทุกเหตุการณ์อย่างแน่วแน่

การสอนงานของหัวหน้าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้น ควรยึดหลักการของธรรมชาติของมนุษย์  หากสามารถเข้าใจ และรู้ใจความต้องการของลูกน้องได้อย่างถูกต้อง และได้นำหลักการสอนงานทั้งหมดด้านบนไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องทักษะที่ยอดเยี่ยมจะเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน

“คุณคือ…หัวหน้างานที่มีความสามารถในการสอนงานที่มีคุณภาพ (เก่งการสอน) ตัวจริง”

สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha