sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
บทความเรื่อง เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
ตอนที่ 2 : ประโยชน์ 3 ด้านกับการพัฒนาตนเอง
สุณิชชา DOWNLOAD
 

จากบทความตอนที่ 1 ทุกท่านได้เห็นกรอบชัดเจนแล้วกับความสามารถที่หัวหน้าพึงมี วันนี้จะทำให้หัวหน้างานมือใหม่ เห็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองกับ 7 (Competency)เก่งสำคัญได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สำคัญสุดหากเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองเพียงแค่การเริ่มต้นที่เรานั้น มีประโยชน์ คูณ 3 อาจช่วยกระตุ้นให้เรานั้นอยากพัฒนาตนเองด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้นค่ะ มองประโยชน์ 3 มุมมองดังนี้ค่ะ

1. ประโยชน์สำหรับตนเอง กับ 7 (Competency)เก่งสำคัญ
• มีกรอบการพัฒนาตนเองชัดเจน
• มีการวิเคราะห์เป้าหมายกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ และคำตอบคือการพัฒนาเพิ่ม
• มีการวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบและใกล้เคียงสิ่งที่เป็นจริง
• มีแผนการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันได้ทั้งในและนอกองค์กร
• มีแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ๆได้อย่างไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
• มีแผนการดำเนินชีวิตฉบับของตนเอง

2. ประโยชน์สำหรับทีมงาน กับ 7 (Competency)เก่งสำคัญ
• มีรุ่นพี่ที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานมือใหม่
• มีโค้ชที่ดีหากต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่
• สร้างทัศนคติที่ดี ต่อการก้าวขึ้นตำแหน่งหัวหน้างานมือใหม่
• มีวิธีการต้นแบบไว้ให้เห็นชัดเจน ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
• มีชีวิตการทำงานปัจจุบันที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น
• มีอนาคตที่ดีในการพัฒนาตนเอง อย่างมีเป้าหมาย

3. ประโยชน์สำหรับองค์กร กับ 7 (Competency)เก่งสำคัญ
• ใช้เป็นกรอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรด้วยกลยุทธ์การพัฒนาคน เช่นการสรรหา พัฒนา รักษา อย่างมีมาตรฐาน
• ใช้เป็นนโยบายกำหนดเส้นทางการเติบโตของพนักงานได้อย่างชัดเจน
• สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับคนที่อยากพัฒนาตนเอง
• สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างดี
• ระบบการทำงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ฉบับนี้อ่านแล้วเห็นชัดในด้านคุณค่าการพัฒนาตนเองอย่างน่าสนใจ เราเปลี่ยนแปลงเพียงคนเดียวแต่ได้ประโยชน์รอบด้าน หากเราพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ก็สามารถนำเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าหรือนำไปสอนผู้ที่สนใจได้อย่างน่าภูมิใจ ในสไตล์ที่เราชอบและรัก

“มุ่งมั่น ทุ่มเท เป็นเสน่ห์คนทำงาน”
รักในสิ่งทำ มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รัก อุปสรรคเป็นเรื่องสนุก มีความสุขกับการก้าวข้าม

สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha