sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
บทความหมวดงานบริการ
เรื่องก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
สุณิชชา DOWNLOAD
 
สุณิชชา

บริการดี บริการเลิศ เกิดที่ใจ บริการได้ บริการเด่น เห็นชัดเจน
บริการผ่าน บริการยอด ทุกคนเป็น บริการเย็น ด้วยใจ รักบริการ

เมื่อเราเริ่มก้าวเดินในเส้นทางอาชีพการให้บริการอย่างแท้จริง และทำงานเพื่อความสุขของลูกค้าด้วยใจจริง สิ่งที่เราจะได้รับนั้นมากมายกว่าเงินเดือนที่ได้รับ เคยไหมคะ ที่เราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่รู้สึกชนะเลิศเมื่อได้รับบริการอย่างยอดเยี่ยม เปี่ยมไปด้วยความสุขกันทุกคนใช่ไหมคะทั้งเราและลูกค้า

ก้าวต่อมาเรายิ่งเร่งขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นนักบริการมืออาชีพ เพื่อที่อยากเติบโตในสายงานอย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักบริการมืออาชีพประกอบไปด้วย สิ่งสำคัญดังนี้

sunitcha ความมีมนุษยสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับคนรอบข้าง
sunitcha ความเชื่อมั่นในตัวเอง องค์กร และระบบการทำงาน
sunitcha ประสบการณ์ที่หลากหลายรอบด้าน
sunitcha จำนวนปีที่ทำงานกับบริการนั้นๆ
sunitcha เป้าหมายการเติบโตในสายงานบริการอย่างแท้จริง

จากหัวข้อด้านบนนี้ หากเราที่เป็นนักบริการสามารถทำได้ และมีความสุขกับการทำงานบริการได้อย่างครบถ้วน ก็สามารถตอบโจทย์ การเป็นผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการได้อย่างแน่นอน

การพัฒนาต่อให้เป็นผู้นำในการให้บริการนั้น ทั้งในด้านของพฤติกรรมและตำแหน่ง สามารถต่อยอดได้อย่างยอดเยี่ยม  หากเราตอบคำถามตัวเองได้ชัดเจนกับคำถามดังต่อไปนี้
1. เรารักอาชีพบริการมากเพียงใด?
2. อาชีพการให้บริการหมายถึงอะไร?
3. หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายงานบริการควรทำสิ่งใดบ้าง?
4. หากต้องการสร้างมาตรฐานทีมงานบริการที่ยอดเยี่ยมควรคำนึงเรื่องอะไรเป็นสำคัญ?

เมื่อเราตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนแล้ว (ไม่ต้องกังวลกับคำตอบนะคะ) ลองมาอ่านต่อกับการปรับตัวสู่ตำแหน่งใหม่กันได้เลยในขั้นตอนต่อไปกันเลย

สุณิชชา
 

โหมดการปรับตัวสู่ตำแหน่งหัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้นำ ในสายงานบริการ
1. ผู้นำนั้นต้องสามารถทำเป็น สอนได้ ให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี
2. ผู้นำเป็นผู้กระตือรือร้นกับการทำงานบริการตลอดเวลา มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ ด้วยความเป็นธรรมชาติ
3. ผู้นำนั้นต้องสามารถวางแผนงาน มอบหมาย ติดตาม และบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
4. ผู้นำควรพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ทั้งอ่าน ถาม ฟัง และสังเกตอย่างสร้างสรรค์ในงานประจำวัน
5. ผู้นำต้องสามารถรักษาความเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี เพราะหากทีมแตกแยก ก็ยังไม่ต้องพูดเรื่องการบริการที่เป็นเลิศ

สิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้นำ ในสายงานบริการ
1 มีความรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการ ที่ทำงานอยู่จริง
2. ให้ความช่วยเหลือบ้าง ในด้านการสอนงานใหม่ๆ ให้กับพนักงานตามสมควร
3. มีความยุติธรรมกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
4. มีความเข้าใจ เห็นใจ ในเรื่องการทำงาน เช่นการถ่ายทอดความรู้และงาน ให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ สม่ำเสมอ
5. ให้ความสนใจ เอาใจใส่ ทั้งเรื่องงานและส่วนตัวตามเหมาะสม

งานบริการเป็นเรื่องของจิตใจ การกระทำต่อลูกค้าต้องมาจากข้างในจึงจะสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างงดงาม หากผู้นำสามารถสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ให้กับพนักงานได้ การทำงานของพนักงานก็เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

“เมื่อลูกค้าประทับใจในการบริการ ท่านก็ได้เป็นผู้นำในงานบริการอย่างแท้จริง”

สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha