sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
Article of Coach Sunitcha
สุณิชชา รวมบทความพัฒนาตนเองโค้ชสุณิชชา
 
บทความเรื่อง
หมวดบทความ
อ่านบทความ
ดาวน์โหลด
   ผู้นำกับการสร้างวิสัยทัศน์ด้วยหลัก NLP
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
   ผู้นำที่เก่งสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงหรือ?
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
   หัวหน้ากับการชมและติให้ลูกน้องกระตือรือร้น
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
   การมอบหมายงานที่ไม่มีใครอยากทำตาม...สำหรับผู้นำ
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
   เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
ตอนที่ 10 : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (เก่งการพัฒนา)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
ตอนที่ 9 : ความสามารถในการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (เก่งการจูงใจทีม)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
ตอนที่ 8 : ความสามารถในการมอบหมายและติดตามงานอย่าง มีประสิทธิภาพ (เก่งการมอบหมาย)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
ตอนที่ 7 : ความสามารถในการสอนงานที่มีคุณภาพ
(เก่งการสอน)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
ตอนที่ 6 : ความสามารถในการสื่อสารที่ดี (เก่งการสื่อสาร)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
ตอนที่ 5 : ความสามารถในการเป็นผู้นำด้วยทัศนคติที่ดี
(เก่งการนำ)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
          ตอนที่ 4 : เก่งที่ 1 กับเก่งการงาน (ตัวอย่างน้องเจน)
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
          ตอนที่ 3 : เก่งที่ 1 กับเก่งการงาน
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
          ตอนที่ 2 : ประโยชน์ 3 ด้านกับการพัฒนาตนเอง
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
          ตอนที่ 1 : ความสามารถที่หัวหน้าควรมี
[หมวดหัวหน้างาน]
สุณิชชา
สุณิชชา
 
บทความเรื่อง
หมวดบทความ
อ่านบทความ
ดาวน์โหลด
   บริการอย่างไรให้ลูกค้าติดหนึบ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   งานบริการกับวงจรของลูกค้า
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   หลักจริยธรรมสำหรับงานบริการ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   สร้างเสน่ห์งานบริการด้วยตัวเองแบบง่ายๆ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   ทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   หลักการสร้างและพัฒนาทีมบริการอย่างมืออาชีพ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   พัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   กลยุทธ์สำคัญในการสร้างจิตใจให้พร้อมบริการลูกค้า
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   พฤติกรรมพนักงานบริการยอดเยี่ยม
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
   ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
[หมวดบริการ]
สุณิชชา
-
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha