sunitcha
เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ | เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ | เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ | Download เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญ | เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธตเนˆเธขเธงเธŠเธฒเธ | เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน‚เธ„เน‰เธŠเธชเธธเธ“เธดเธŠเธŠเธฒ | เธ„เธงเธฒเธกเธ เธนเธกเธดเนƒเธˆ | เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™ | เธšเธ—เธ„เธงเธฒเธกเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™
   
บทความเรื่อง ผู้นำที่เก่งสามารถเปลี่ยนแปลง
คนในทีมได้จริงหรือ?
สุณิชชา DOWNLOAD
 

เป็นคำถามที่สร้างความท้าทาย และสร้างความกลัว ในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับเวลา และคนตอบคำถามนั้น หากเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน เพราะ…ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นเอง

nlp การที่เป็นหัวหน้างานแล้วได้พบเจอกับลูกทีมที่มีความเก่งกล้า สามารถ ก็มีข้อดีและข้อเสีย
nlp การที่เป็นหัวหน้างานแล้วได้พบเจอลูกทีมที่มีความดื้อ และไม่ค่อยเชื่อฟัง ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

คุณคิดอย่างไรกับการเป็นหัวหน้างานกับ 2 เหตุการณ์นี้ ?
คำตอบของคุณ……………………

 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าคนเปลี่ยนแปลงยากถึงยากมาก เพราะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมานานจนกลายเป็นนิสัยไปแล้ว ยิ่งเป็นพนักงานในองค์กรหากภาพพจน์ที่เคยเป็น หรือเคยมองเห็นเป็นอย่างไรแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงในสายตาคนรอบข้างได้ภายในระยะเวลาสั้น

หากเราในฐานะผู้นำหรือหัวหน้างาน สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ลูกทีมได้ ด้วยความเต็มใจ พร้อมเปลี่ยนแปลงด้วยการเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงได้นั้น ย่อมเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมาก บทความนี้ขอแนะนำหลักการโค้ชชิ่งให้ทดลองใช้กันดู ว่าสามารถช่วยได้จริงหรือ?

 

ความหมายการโค้ชในแบบต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง เป็นเหมือนพ่อสอนลูกในการดำเนินชีวิต เป็นเหมือนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

การที่เป็นหัวหน้างานแล้วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีมได้นั้น สิ่งสำคัญคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง และศักยภาพของลูกทีม เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลง จากคนแรกไปทีละคน จนสามารถสร้างทีมให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งได้ …ในฐานะผู้นำทีมสร้างการเปลี่ยนแปลงคนในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha