sunitcha
เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ | เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ | เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ | Download เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญ | เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธตเนˆเธขเธงเธŠเธฒเธ | เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน‚เธ„เน‰เธŠเธชเธธเธ“เธดเธŠเธŠเธฒ | เธ„เธงเธฒเธกเธ เธนเธกเธดเนƒเธˆ | เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™ | เธšเธ—เธ„เธงเธฒเธกเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™
   
บทความเรื่อง การมอบหมายงานที่ไม่มีใคร
อยากทำตาม…สำหรับผู้นำ
สุณิชชา DOWNLOAD
 

การมอบหมายงานให้กับทีมงานเป็นปัญหาที่ไม่น่าเกิดขึ้น แต่เชื่อไหมคะ ว่าส่วนใหญ่ที่งานไม่เสร็จตามเป้าหมาย เป็นเพราะการมอบหมายงานที่ไม่มีใครอยากทำ

ผู้นำ หรือหัวหน้างาน ที่เรียนรู้การเรื่องการมอบหมายงาน มักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายากมากที่จะมอบหมายงานให้ น้องๆ ทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย ลองมาสำรวจตัวเองกันดูก่อนดีไหมคะว่าปกติแล้วเรามอบหมายงานกันนั้น มีหัวข้อทั้ง 5 นี้ครบถ้วนหรือไม่

1. เราบอกวัตถุประสงค์ของงานที่มอบหมายว่าทำเพื่ออะไร
2. เราบอกวิธีการชัดเจน ว่าต้องใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้างในการทำงานนี้  
3. เรากำหนดเวลาชัดเจนว่าต้องการเมื่อใด
4. เราแสดงตัวชัดเจนว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นกองสนับสนุนที่ดีทุกเรื่องเกี่ยวกับงานนี้
5. เราต้องทำให้ทีมงานมองเห็นหรือคล้อยตามกับชิ้นงานที่สำเร็จแล้วว่าเป็นอย่างไร?

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำรวจแล้วท่านให้คะแนนตัวเองได้แล้วใช่ไหมคะ  หากท่านมีบางข้อ ก็เยี่ยมค่ะ หากมีทุกข้อยอดเยี่ยมค่ะ งานของท่านก็จะมีทีมงานทำอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ

การมอบหมายงานที่ไม่ใครอยากทำตาม…สำหรับผู้นำแล้ว สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงมากๆ ในขณะมอบหมายงานนั้น หากท่านใช้ถ้อยคำที่คลุมเครือ ผลงานก็จะเป็นแบบคลุมเครือ หากเราสามารถกำหนดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  พร้อมทั้งกระตุ้นให้เขาเห็นความสำคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นเจ้าภาพหลักได้ จะสามารถส่งเสริมให้งานออกมามีคุณภาพ เพราะทุกกระบวนการที่รอบคอบ ชัดเจน จะส่งผลต่อผลงานที่มีคุณภาพเช่นกัน

สิ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้างานอาจเพิ่มเติมในการมอบหมายงาน อาจใช้เรื่องผลรางวัลหรือประโยชน์ที่จะได้รับผูกชิ้นงานกับผลการประเมินโดยตรงก็เป็นได้  เพราะจะส่งผลกระตุ้นได้แรงมากขึ้น (ทั้งที่มีมูลค่าหรือเป็นประสบการณ์ตามความคาดหวังของพนักงานแต่ละคน)

ก่อนที่เราจะตำหนิ หรือต่อว่าทีมงาน ว่าไม่สามารถทำงานได้ตามคำสั่งหรือการมอบหมายนั้น ในฐานะผู้นำ ช่วยกลับไปสำรวจทั้ง 5 ข้อนี้ก่อน จะสามารถช่วยลดปัญหา “การมอบหมายงานที่ไม่มีใครอยากทำ”  แล้วท่าน และทีมงานจะพบแต่ผลงานคุณภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 
สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha