sunitcha
เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ | เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ | เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ | Download เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญ | เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธตเนˆเธขเธงเธŠเธฒเธ | เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน‚เธ„เน‰เธŠเธชเธธเธ“เธดเธŠเธŠเธฒ | เธ„เธงเธฒเธกเธ เธนเธกเธดเนƒเธˆ | เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™ | เธšเธ—เธ„เธงเธฒเธกเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™
   
บทความหมวดงานบริการ
เรื่องเทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์
สุณิชชา DOWNLOAD
 

นักบริการที่ดีควรมีเป็นอันดับแรก คือ ความเป็นคนที่รักในงานบริการ เพราะเป็นต้นทางของการทำงานบริการด้วยความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ และบริการจากหัวใจอย่างแท้จริง เพราะนักบริการต้องสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แทนองค์กรทุกกรณี
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

สุณิชชา

เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้
1. ยิ้ม หัวเราะ ขณะพูดคุยกับลูกค้า อย่างเป็นธรรมชาติ
2. สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า
3. พูดจาด้วยวาจาสุภาพ มีหางเสียง คะ/ครับ
4. ควบคุมอารมณ์ได้ดี ขณะสนทนา
5. เป็นนักฟังที่ดี ฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะบอก
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการโดยไม่ยึดติด
7. สรุปทวนคำพูดกับลูกค้าเป็นการย้ำความต้องการที่แท้จริง
8. กระตือรือร้นในการช่วยเหลืออย่างเต็มใจ
9. ไม่นินทาลูกค้าทั้งต่อหน้าและลับหลัง
10. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่มารับบริการอย่างครบถ้วน

เทคนิคทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี มาก เพราะความคาดหวังของลูกค้า โดยทั่วไปต้องการมีคนคอยบริการ ให้ความสนใจ ดูแล และบริการตามความต้องการ ดังนั้นในฐานะที่ทำงานเป็นนักบริการที่ดีนั้น ต้องสามารถแยกเรื่องส่วนตัวและงานได้เป็นอย่างดี หากนำเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องงาน นั่นคือจุดเริ่มสัญญาณร้ายในการทำงานบริการอย่างแน่นอน เพราะการทำงานบริการนั้นนอกจากความรับผิดชอบทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่สามารถสร้างเป็นความประทับใจและความไว้วางใจได้อย่างยั่งยืน

 
สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha