sunitcha
เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ | เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ | เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ | Download เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญ | เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธตเนˆเธขเธงเธŠเธฒเธ | เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน‚เธ„เน‰เธŠเธชเธธเธ“เธดเธŠเธŠเธฒ | เธ„เธงเธฒเธกเธ เธนเธกเธดเนƒเธˆ | เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™ | เธšเธ—เธ„เธงเธฒเธกเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™
   
บทความหมวดงานบริการ
เรื่องบริการอย่างไรให้ลูกค้าติดหนึบ
สุณิชชา DOWNLOAD
 
สุณิชชา

การบริการที่ดี
การบริการที่เป็นเลิศ
การบริการที่ประทับใจ
คำพูดเหล่านี้ใครๆก็พูดได้ ใครๆก็อยากได้รับ และสำคัญองค์กรไหนก็ต้องการภาพลักษณ์แบบนี้ แต่สิ่งสำคัญมีใครทราบไหมว่า…เราต้องเริ่มต้นกันที่ตรงไหน?

กระบวนการในการสร้างการบริการให้ลูกค้าติดหนึบ มีดังต่อไปนี้
วางภาพลักษณ์ “การบริการ” ที่เราต้องการให้ชัดเจนซะก่อน เช่น รวดเร็ว ยิ้มแย้ม ฯลฯ

ให้ความสำคัญกับการเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง เช่น บริการหน้าร้าน บริการด้านข้อมูล (ทางโทรศัพท์) ฯลฯ และที่สำคัญ ควรมีหัวใจรักงานบริการ อบรมงานบริการ
ปลูกฝังค่านิยม หรือภาพลักษณ์งานบริการในฝันขององค์กรกับของพนักงานให้ตรงกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด เรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น บริการรวดเร็ว ประทับใจ อบรมงานบริการ
ให้ความสำคัญกับพนักงานให้มาก ทั้งด้านทัศนคติ กระบวนการทำงาน การพัฒนาสม่ำเสมอ และมีการทบทวนบทบาทและรูปแบบงานบริการเป็นประจำ อบรมงานบริการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับลูกค้าที่ต้องรอข้อมูลนาน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่สดใหม่ ตามความต้องการ อบรมงานบริการ
สร้างพื้นที่การทำงานให้สะอาด สะดวก สดใส ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข มีรอยยิ้มตลอดเวลา เพื่อส่งรอยยิ้มให้กับลูกค้าอย่างมั่นใจ อบรมงานบริการ
สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานบริการให้กับตัวเองและทีมงานทุกวัน อบรมงานบริการ
ใช้ภาษาดอกไม้ พาให้ลูกค้าอยากสื่อสารแม้พบเจอความไม่ประทับใจด้านอื่น อบรมงานบริการ
รับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจ ไม่ขัดแย้งให้สะดุด ในขณะที่กำลังสนทนากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อบรมงานบริการ
สร้างสรรค์ในงานบริการตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างประทับใจ

ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นนักให้บริการเก่ง ยอดเยี่ยมแค่ไหน
สำคัญที่คุณสร้างความสบายใจให้ลูกค้าตรงหน้าได้ดีเพียงใด

เป็นบางส่วนจากประสบการณ์นะคะ หากสนใจติดตามอ่านบทความต่อไปได้อย่างมีความสุขกับการทำงานในอาชีพที่รักกันค่ะ …บริการอย่างไรให้ลูกค้าติดหนึบ

สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha